Anställda på företag får RFID-Microchip implantaterat

Ett Wisconsin-baserat varuautomatsföretag har erbjudit sina anställda möjligheten att få ett RFID microchip implanterat i sina händer, för att göra åtkomsten till vissa tjänster mer bekväma. Detta program, som erbjuds av företaget 32M, är helt frivilligt för alla deras anställda. Företaget förväntar att över 50 anställda frivilligt kommer vilja bli “chippade”.

RFID-enheten (Radio-Frequency Identification), som är ungefär lika stort som ett större riskorn, kommer att implanteras under huden mellan tummen och pekfingret. Chippen skapas av BioHax International, ett svenskt företag. De är samma människor som fick mycket uppmärksamhet för några år sedan när de implanterade små LED-implantat i sina händer.

RFID

Elektromagnetiskt fält

Radiofrekvensidentifiering (R.F.I.D) använder elektromagnetiska fält för att automatiskt identifiera och spåra taggar kopplade till objekt. Taggarna innehåller elektroniskt lagrad information. Passiva taggar samlar energi från en närliggande RFID-läsares radiovågor. Aktiva taggar har en lokal strömkälla som till exempel ett batteri, och kan fungera hundratals meter från RFID-läsaren. Till skillnad från streckkoden behöver taggen inte ligga inom läsarens synfält, då den kan vara inbäddad i det spårade objektet. R.F.I.D är en metod för automatisk identifiering och datainsamling.

RFID kontroversiellt

RFID-taggar används i många branscher, till exempel kan en RFID-tagg kopplad till en bil under produktionen användas för att spåra dess framsteg genom monteringsprocessen; RFID-märkta läkemedel kan spåras genom lager; Och implantering av RFID-mikrochips i boskap och husdjur möjliggör identifiering.

Eftersom R.F.I.D-taggar kan fästas på kontanter, kläder och ägodelar eller implanteras hos djur och personer, har möjligheten att läsa personlänkad information utan samtycke väckt allvarliga reaktioner. Dessa problem har resulterat i specifikationsutveckling som behandlar integritets- och säkerhetsfrågor.

Enligt deras pressmeddelande tillåter chippet deras anställda  att göra inköp på bolagets varuautomater, öppna dörrar, logga in på datorer, använda kopieringsmaskiner och till och med lagra hälsoinformation.

32M säger att chippen kostar ungefär 3000 kronor vardera, men räkningen kommer att täckas helt av företaget – som ett morot för att deras anställda ska vara villiga att testa denna teknik.

Enligt företaget kommer data på dessa chips att krypteras, med hjälp av liknande teknik som finns i dagens chip- och pin-kreditkort. Anordningarna använder också NFC-kommunikation (Near Field Communication) för att överföra data till och från läsare, och kan inte spåras via GPS.

Då R.F.I.D-trackers kan vara ett bra alternativ just  nu, skulle det vara intressant att se om företagen så småningom gör denna teknik obligatorisk, säg kanske 50 år från och med nu.